h
h
h
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

VII Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości

VII Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości odbyły się w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Ul. Kawęczyńska 36. Goście jak zwykle dopisali (ponad 250 uczestników), aula po brzegi zapełniła się zarządcami nieruchomości. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie! Tematem przewodnim VII Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości były Nieruchomości publiczne "nasze bezpieczeństwo, nasze pieniądze" Współorganizatorem MSZN było Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości WARECKA. Patronem honorowym konferencji była Wyższa Szkoła Menedżerska. Patronat merytoryczny objął Polski Oddział Instytutu Zarządzania NieruchomościamiIREM.

Konferencje otworzył Prof. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst, Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Tematyka VII Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości obejmowała głównie zagadnienia związane z ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem, efektywnym zarządzaniem nieruchomościami o profilu rekreacyjno-sportowym oraz skutecznym dochodzeniem należności od ubezpieczycieli.

Wszyscy uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi produktami i usługami prezentujących się firm.

Swoje wykłady mieli przedstawiciele takich firm jak:
 • GAZEX - systemy detekcji gazów, urządzenia sygnalizacyjno- odcinające do kotłowni gazowych, detektory CO i LPG do sterowania wentylacją w garażach w świetle obowiązujących przepisów.
 • Asekur - Ochrona ubezpieczeniowa dla nieruchomości.
 • Promar - nowoczesne metody dociepleń
 • Henkel - nowoczesne rozwiązania w budownictwie
 • Nordea Bank - specjalna oferta dla zarządców nieruchomości
 • Autivox/CityLift - modernizacja dźwigów w budynkach mieszkalnych
 • Elektropol - ochrona przeciwporażeniowa
 • Rockwool - termomodernizacja budynku-szansa na oszczędności


 • Na koniec konferencji rozlosowane zostały bardzo atrakcyjne nagrody. Następnie goście odebrali certyfikaty potwierdzające udział w VII Mazowieckich Spotkaniach Zarządców Nieruchomości.

  Wszystkim uczestnikom VII Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości, Gościom oraz Wystawcom i Patronom serdecznie dziękujemy za współpracę i udział. Mamy nadzieję, że i tym razem Spotkania przysłużyły się poszerzeniu wiedzy, integracji środowiska, oraz że stanowiły forum wymiany poglądów i doświadczeń.


  Masz pytania?
  Napisz do nas!

  Czekamy na Ciebie!

  (kliknij)
  Pobierz kartę
  zgłoszeniową!

  Dołącz do nas