h
h
h
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

X Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości

X Mazowieckie Spotkania Zarządców Nieruchomości odbyły się w dniu 16 kwietnia 2013r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej. ul. Kawęczyńska 36. Goście jak zwykle dopisali, udział wzięło ponad 200 uczestników. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie!

Tematem przewodnim X Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości było: "Nowoczesna gospodarka odpadami czyli co czeka nas po nowelizacji ustawy"

Współorganizatorem X MSZN było Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości WARECKA. Stowarzyszenie Europejski Instytut Gospodarczy. Patronem honorowym konferencji była Wyższa Szkoła Menedżerska. Patronat merytoryczny objęła Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Konferencję otworzył p. Witold Malinowski, Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "WARECKA" oraz członek zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.Tematyka X Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości obejmowała głównie zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał regulujących obowiązki z tego tytułu. Wszyscy uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi produktami i usługami prezentujących się firm.

Swoje wykłady mieli przedstawiciele takich firm jak:Na koniec konferencji rozlosowane zostały bardzo atrakcyjne nagrody. Następnie goście odebrali certyfikaty potwierdzające udział w X Mazowieckich Spotkaniach Zarządców Nieruchomości.

Wszystkim uczestnikom X Mazowieckich Spotkań Zarządców Nieruchomości, Gościom oraz Wystawcom i Patronom serdecznie dziękujemy za współpracę i udział. Mamy nadzieję, że i tym razem Spotkania przysłużyły się poszerzeniu wiedzy, integracji środowiska, oraz że stanowiły forum wymiany poglądów i doświadczeń.


Masz pytania?
Napisz do nas!

Czekamy na Ciebie!

(kliknij)
Pobierz kartę
zgłoszeniową!

Dołącz do nas