h
h
h
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

Gospodarka Nieruchomościami

Studia podyplomowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami o specjalnościach:

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • zarządzanie nieruchomościami
 • wycena nieruchomości

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (niezależnie od ukończonego kierunku), zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

  Cel studiów
  Celem studiów o profilu wyceny nieruchomości jest przygotowanie teoretyczne do zdobycia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie studiów podyplomowych jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu państwowego aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku pośrednictwa oraz zarządzania nieruchomościami, studia podyplomowe są przygotowaniem do egzaminu do uzyskania licencji zawodowych PFSZN lub PPRN.

  Program studiów
  Odpowiada minimum programowemu Ministra Infrastruktury dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

  Informacje:
 • Głównym organizatorem jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, natomiast my odpowiadamy za rekrutację i wsparcie marytoryczne prowadzonych studiów
 • Koszt wpisowego- 300 zł
 • Koszt za 1 semestr dla pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarzadcy nieruchomości- 1250zł (możliwość płatności w miesięcznych ratach bez odsetek),
 • Koszt za 1 semestr wyceny nieruchomości- 1700zł (możliwość płatności w miesięcznych ratach bez odsetek),
 • Czesne obejmuje udział w studiach podyplomowych, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i papierowej, egzamin końcowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 • Termin rozpoczęcia studiów zależy od uzbierania minimum 30 osobowej grupy
 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach od 9:00 do 15:00, co dwa tygodnie
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego (test zamknięty)
 • Absolwenci po ukończeniu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami o specjalności pośrednika, zarządcy lub wyceny nieruchomości
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani studiami prosimy serdecznie o wypełnienie oraz odesłanie karty zgłoszeniowej, którą znaleźć można w prawym panelu "pobierz kartę zgłoszeniową!". Wypełniona karta daje nam informację o ilości zainteresowanych osób co jest warunkiem do otworzenia kierunku. W chwili kiedy uzbieramy grupę informujemy Państwa o terminie rozpoczęcia, a następnie wymagamy:

 • oryginalnego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister)
 • dwa zdjęcia
 • skan dowodu osobistego
 • dokonanie wpłaty wpisowego, oraz dostarczenie potwierdzenia jego wykonania
 • NABLIŻSZY PLANOWANY TERMIN OTWORZENIA KIERUNKU 22 PAŹDZIERNIK 2016 R.

  Zapraszamy serdecznie!

  Masz pytania?
  Napisz do nas!

  Czekamy na Ciebie!

  (kliknij)
  Pobierz kartę
  zgłoszeniową!

  Dołącz do nas