h
h
h
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

7 marca 2015r
KURS NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCICele kursu:
Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości i przygotowanie do uzyskania licencji zarządcy lub pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządania nieruchomościami. Na kursie omawiane będa takie tematy jak:

 • Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce
 • Ochrona praw lokatorów, najem okazjonalny. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce
 • Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce
 • Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenie finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
 • Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości
 • Praktyczne badania lokalnego rynku nieruchomości
 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami Umowa o zarządzanie nieruchomościami Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce.
 • Podstawy budownictwa. Przegląd technologii w budownictwie. Eksploatacja nieruchomości.
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce. • Prowadzący kurs:
  Program kursu realizują najlepsi wykładowcy działający na rynku nieruchomości: prawnicy, ekonomiści, geodeci, specjaliści branży projektowo-budowlanej oraz doradcy rynku nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy i pośrednicy z długoletnim doświadczeniem zawodowym


  Termin rozpoczęcia kursu :
  7 marca 2015 roku


  Czas trwania:
  Kurs organizowany jest w systemie weekendowym. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.15. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy otrzymają szczegółowy program kursu.


  Koszt:
  650 zł + 23% VAT


  Po odbyciu Kursu licencyjnego uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Koszt egzaminu 120 zł. Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do rejestru zarządców oraz otrzyma licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią. Koszt wydania licencji został określony na kwotę 50 zł.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  Masz pytania?
  Napisz do nas!

  Czekamy na Ciebie!

  (kliknij)
  Pobierz kartę
  zgłoszeniową!

  Dołącz do nas