h
h
h
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny

SEMINARIUM ZBIGNIEWA KUBIŃSKIEGO

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium które poprowadzi dla Państwa Zbigniew Kubiński.

Seminarium dotyczyło będzie nowych zasad obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi. Nowych regulacji w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.


W programie:
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi po wejściu w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Podstawowe pojęcia objęte regulacją: gospodarstwo rolne, gospodarstwo rodzinne, nieruchomość rolna, rolnik indywidualny i innych.
 • Omówienie mechanizmu nabywania nieruchomości rolnych obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2016 roku. Ustawowe wyłączenia.
 • Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w transakcjach sprzedaży nieruchomości rolnych.
 • Praktyczne konsekwencje obowiązywania ustawy dla rynku nieruchomości.


 • Ustawowe prawo pierwokupu w zakresie obrotu lasami prywatnymi wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach. Prawo pierwokupu Skarbu Państwa (poprzez Lasy Państwowe) gruntów zalesionych sprzedawanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • "Omówienie nowej regulacji.


 • Nowe zasady kontroli wzorców umownych w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w wyniku wejścia w życie 17 kwietnia 2016 roku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Nowe, zwiększone uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ścigania naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.
 • System kontroli wzorców umownych po zmianach.
 • Decyzja administracyjną Prezesa UOKiK jako źródła rozstrzygnięć o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy oraz zakazie jego dalszego wykorzystywania
 • Instytucja "tajemniczego klienta".
 • Omówienie skutków regulacji dla umów zawieranych przez przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

 • Szkolenie odbedzie się w Wyższej Szkole Menedżerskiej,
  ul. Kawęczyńska 36, Warszawa
  W DNIU 21 CZERWCA 2016 r.
  O GODZ. 10:00

  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 250 zł brutto

  Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest wpłata, oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej znajdującej się po prawej stronie "Pobierz kartę zgłoszeniową!" i przesłanie jej mailem na jeden z adresów: karolina.tymochowicz@csd.waw.pl, csd@csd.waw.pl

  Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 14 czerwca 2016 r.
  Masz pytania?
  Napisz do nas!

  Czekamy na Ciebie!

  (kliknij)
  Pobierz kartę
  zgłoszeniową!

  Dołącz do nas